D-8 Üye Devletleri Arasında Tercihli Ticaret Anlaşmasının Ekini Teşkil Eden Bangladeş’e Ait İlişik Taviz Listesinin Onaylanması Hakkında Karar (Karar Sayısı: 6388) (11.11.2022 t. 32010 s. R.G.)

11.11.2022 / Duyurular

D-8 üye devletleri arasında Tercihli Ticaret Anlaşması kapsamında Bangladeş e tercihli vergi oranı uygulayacağı ürünleri gösteren taviz listesinin onaylanması hk. Karar 11.11.2022 tarihli ve 32010 sayılı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Kaynak

EKONOMİ