Naylon veya Diğer Poliamidlerden İpliklerin İthalatında tarife kontenjanlarının dağıtımına ilişkin Tebliğ

09.11.2022 / Duyurular

5402.31, 5402.32.00.00.00, 5402.45, 5402.51 ve 5402.61 GTP altında sınıflandırılan naylon veya diğer poliamidlerden ipliklerin ithalatında 6221 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı kapsamında, ek mali yükümlülük şeklinde uygulanan korunma önleminden muafiyet sağlanması amacıyla açılan tarife kontenjanının kullanım usul ve esasları yayımlanmıştır.​

Kaynak

EKONOMİ