İhracat Genelgesi’nde Değişiklik

08.11.2022 / Duyurular

TCMB İhracat Genelgesinde Yapılan Değişiklikler: – Türk lirası ihracat başlıklı 9 uncu maddesinde ikinci fıkrasına son cümle eklendi.

“(2) Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne yapılan ihracatta,
GB’nin 22 nci hanesinin Türk lirası olarak beyan edilmiş olması ve ihracata
ilişkin bedelin Türk lirası olarak tahsil edilmesi zorunludur. Ancak 05.12.2022
tarihinden önce düzenlenen gümrük beyannameleri ve bu kapsamda yapılan
tahsilatlar için bu şart aranmaz. ( T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının
04.11.2022 tarih ve 1648361 sayılı yazısı. (Yürürlük tarihi: 05.12.2022))”

– EK-2 İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE İSTİSNA
TANINAN ÜLKELER’e Mısır Ülkesi Eklendi. ( T.C. Hazine ve Maliye Bakanlığının
04.11.2022 tarih ve 1640977 sayılı yazısı. )

– EK 3 – İHRACAT BEDELİNİN YURDA GETİRİLMESİNDE GÜMRÜK
BEYANNAMESİNDE YER ALAN TUTARIN YÜZDE ELLİSİNİN TASARRUFUNUN SERBEST
BIRAKILDIĞI ÜLKELER Listesinden Mısır Ülkesi Çıkartıldı. (T.C. Hazine ve Maliye
Bakanlığının 04.11.2022 tarih ve 1640977 sayılı yazısı.)

https://www.tcmb.gov.tr/wps/wcm/connect/e90670f7-fc2e-453c-acd3-88098334b484/%C4%B0hracat+Genelgesi.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ROOTWORKSPACE-e90670f7-fc2e

Kaynak

EKONOMİ