Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin Tedarik Süreçlerine Etkileri konulu panel gerçekleştirildi

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin Tedarik Süreçlerine Etkileri konulu panel gerçekleştirildi

27.10.2022 / Ankara

Tıbbi Cihaz Yönetmeliği’nin (MDR) Tedarik Süreçlerine Etkileri Paneli, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin (TOBB) evsahipliğinde, TOBB Türkiye Medikal Meclisi, Araştırmacı Tıp Teknolojileri Üreticileri Derneği (ARTED), Sağlık Gereçleri Üreticileri ve Temsilcileri Derneği (SADER), Türkiye Sağlık Endüstrisi İşverenleri Sendikası (SEİS) ve Tüm Tıbbi Cihaz Üretici ve Tedarikçi Dernekleri Federasyonu (TÜMDEF) işbirliğinde kamu ve özel sektörün üst düzey katılımıyla gerçekleştirildi.​

Açılış konuşmalarını TOBB Yönetim
Kurulu Üyesi Öztürk Oran ve TOBB Türkiye Medikal Meclisi Başkanı Levent Mete
Özgürbüz’ün yaptığı Panelde Sektörün MDR’nin tedarik süreçlerine etkisi ve
ihtiyaçlara ilişkin değerlendirmeler yapıldı. 

Öztürk Oran; Yeni Tıbbi Cihaz
Yönetmeliği’ne geçiş sürecinin medikal sektörü açısından herhangi bir tedarik
sıkıntısının yaşanmaması ve hizmet sunumunun aksamaması için en iyi şekilde
değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti. Oran ayrıca, kurumlar arası
işbirliğinin sağlanarak mevzuat değişikliğinden kaynaklanan sorunların en aza
indirilmesi temennisinde bulundu.

Üretim konusunda dünyada yaşanan
sıkıntılardan bahseden Levent Mete Özgürbüz, üretimin önemini vurguladı. MDR
Yönetmeliği’ni bir fırsat olarak gördüğünü ifade eden Özgürbüz, MDR
Yönetmeliği’ne geçiş sürecinin çok iyi planlanması gerektiğini ifade etti.

TİTCK Tıbbi Cihaz Onaylanmış
Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi Başkanı Fatih Topuz, “Tıbbi Cihazlar
Yönetmeliği’nin Temeli, Etkileri ve Uyumu” konulu ilk oturumda;  “MDR Geçiş Sürecinin Etkileri” başlıklı sunumu
ile tıbbi cihazlara ilişkin düzenlemelerin ortaya çıkışı, AB teknik mevzuatının
gelişimi, tıbbi cihazların piyasaya arzında önemli olan etmenler ve
Türkiye’deki mevcut durumlar hakkında bilgilendirmelerde bulundu.

Moderatörlüğünü TOBB Medikal
Meclisi Başkanı Levent Mete Özgürbüz’ün üstlendiği ilk oturumda, TİTCK Başkanı
Dr. Asım Hocaoğlu, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz Dairesi
Başkanı Alkan Demirtaş, Ticaret Bakanlığı Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel
Müdürlüğü Kalite Alt Yapısı ve Piyasa Gözetim Daire Başkanı Sezen Leventoğlu,
TÜMDEF Başkanı Kemal Yaz ve SEİS Başkanı Metin Demir konuya farklı açılardan
değerlendirerek yükümlülük, ihtiyaç ve talepleri aktardı.

“Tıbbi Cihazlar Yönetmeliği’nin
Sektöre Yansımaları, Geri Ödeme, Satın Alma ve İhale Süreçlerine Etkileri”
konulu ikinci oturumda ise SEİS Genel Sekreteri İlke Eren Karaca sunum yaparak
MDR sürecinde piyasaya arz konusunda karşılaşılabilecek teknik konular hakkında
bilgilendirmelerde bulundu.

Medikal Meclisi Başkanı Levent
Mete Özgürbüz moderatörlüğünde; Devlet Malzeme Ofisi Genel Müdürü Mücahit
Özdemir, TİTCK Tıbbi Cihaz Onaylanmış Kuruluş ve Klinik Araştırmalar Dairesi
Başkanı Fatih Topuz, SGK Genel Sağlık Sigortası Genel Müdürlüğü Tıbbi Cihaz
Dairesi Başkanı Alkan Demirtaş, TİTCK Tıbbi Cihaz ve Kozmetik Ürünler Başkan
Yardımcısı Mehmet Hakan Fırat, ARTED Başkan Yardımcısı Serhan Acar ve SADER
Başkanı Alp Tunç panelistliğinde, MDR Yönetmeliği’ne geçiş süresinin nasıl
değerlendirilmesi gerektiği hakkında değerlendirme yapıldı.

MDR Yönetmeliği’nin ele alındığı
panel, panelistlerin değerlendirmelerinin ardından gerçekleştirilen soru-cevap
bölümüyle son buldu.

 

Kaynak

EKONOMİ