Ambalaj Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

Ambalaj Meclisi toplantısı gerçekleştirildi

13.09.2022 / 

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Ambalaj Meclisi Toplantısı, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Engin Yeşil’in katılımıyla Meclis Başkanı Mustafa Tacir Başkanlığında video konferans olarak gerçekleştirildi.​

Toplantıda,
ambalaj sektöründe Yangın Yönetmeliği uygulaması hakkında Meclis Üyeleri ile görüş
alışverişinde bulundu. Genelgenin sadeleştirilmesi ve güncellenmesi
hususlarında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına yazı
yazılmasına karar verildi. Ayrıca, Türk Gıda Kodeksinde gıdayla temas eden
maddeler için yer alan hükümlerin etkin uygulanmaması ve sektörde kayıt dışı
satış ve kayıt dışı personel çalıştırma faaliyetlerinin artması konuları
tartışıldı.

Toplantıda
ayrıca; bazı ülkelerden ithal edilen kraft kağıda antidamping uygulanması
konusunun Ticaret Bakanlığına taşınması kararı alındı.

Bir
sonraki gündem maddesi olan sektörün üretim girdi maliyetlerinin (hammadde,
kağıt, enerji, nakliye) sürekli artması ve özellikle hammadde olarak kullanılan
kağıt fiyatlarında yaşanan istikrarsızlık ile ilgili olarak; talep
yetersizliğinden dolayı hammaddenin ucuzladığı ancak enerji maliyetlerinde
yaşanan ciddi artışlar dolayısıyla kara geçilemediğine değinildi. Bir sonraki
Toplantıda Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığından bir temsilcinin konuyla
ilgili toplantıya davet edilmesi kararlaştırıldı.

Son
gündem maddesi olan, sigorta şirketlerinin sektöre ait tesisleri sigorta
kapsamı dışında bırakması konusunda; sigorta şirketlerinin sigortalama yapma
konusunda kaçındıkları Meclis Üyeleri tarafından ifade edildi. TOBB
Sigortacılık Müdürlüğü konunun gelen talepler doğrultusunda Hazine ve Maliye
Bakanlığı ve Türkiye Sigorta Birliği nezdinde görüşülebileceğini belirtti.  

Kaynak

EKONOMİ