Türkiye İlaç Sanayi Meclisi sektör sorunlarını değerlendirdi

Türkiye İlaç Sanayi Meclisi sektör sorunlarını değerlendirdi

15.08.2022 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye İlaç Sanayi Meclisi toplantısı; TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Öztürk Oran’ın katılımıyla, Meclis Başkanı Nezih Barut başkanlığında gündemdeki konuları görüşmek üzere video konferans yöntemiyle gerçekleştirildi.​

Öztürk Oran yaptığı açılış
konuşmasında, meclis faaliyetleri hakkında değerlendirmede bulundu. Oran, sektör
meclislerinin sorunların çözümünde etkin rol aldığının altını çizerek, referans fiyat
uygulaması, ithal ürünlerin ruhsatlandırma süreçlerindeki zorluklar gibi
sektörün birçok sorunla karşı karşıya kaldıklarının farkında olduklarını
belirtti. Oran, bu sorunların çözümünde TOBB olarak her türlü desteği vermeye
hazır olduklarını aktardı.

Meclis Başkanı Nezih Barut, gündem maddeleri hakkında kısa
değerlendirmelerde bulundu.

Barut, sektöre ait yatırımların, ileri teknolojinin,
artan Ar-Ge yetkinliğinin, üretim gücünün, nitelikli istihdamın ve teknoloji
yoğun ihracatın ülkemize daha fazla değer katması için faaliyetlerin aralıksız
sürdürüldüğünü belirtti.

-Sektörün
kurdan dolayı üstlendiği ilave yük ve kur kaybı %68 seviyesine çıkmıştır
 

Nezih Barut, 2015 yılından bu yana sektörün kurdan dolayı
üstlendiği ilave yükün %68 seviyesine çıktığını, bununla birlikte yardımcı
maddeler, ambalaj malzemeleri, taşımacılık fiyatları ve işgücü maliyetlerindeki
yüksek artışının sektörü olumsuz etkilediğine dikkat çekti.

Toplantıda Üyeler tarafından İlaç
Fiyatlandırma mevzuatından kaynaklanan sorunlar ve İlaç Geri Ödeme Yönetmeliği
değişikliği ele alınarak, yapılacak girişimler değerlendirildi. Ayrıca Üyeler,
ruhsatlandırma sürecinde yaşanan gecikmeler sebebiyle çok büyük ihracat
kayıplarına uğradıklarını, ilaçtaki dış ticaret açığının azaltılması ve dış
pazarlarda Türk ilaç sektörünün payının arttırılması için ruhsat süreleri
hakkında iyileştirme beklediklerini aktardı.

Toplantıda ayrıca, TOBB Türkiye İlaç Sanayi Meclisi
olarak ülkemizde biyoteknolojik ve biyobenzer ilaçların üretilmesi ve ihracatı
için hangi strateji ve politikaların geliştirilmesi gerektiği konusunda detaylı
bir çalışmanın yapılması ve gerekli girişimlerde bulunulması kararlaştırıldı.

Kaynak

EKONOMİ