Geçiş Belgesi Durum Raporu Tüm Firmaların Erişimine Açıldı!

Geçiş Belgesi Durum Raporu Tüm Firmaların Erişimine Açıldı!

15.09.2022 / Genel Bilgilendirme

Tüm firmalar, dağıtım bürolarında bulunan geçiş belgelerine dair bilgilere Birliğimiz internet sitesinden anlık olarak erişim sağlayabilecektir.​

Geçiş belgesi otomasyon sistemlerinin son sürümü olan GEBOS-2’de
yer alan Belge Durum Raporu Birliğimiz internet sitesinde anlık olarak genel
erişime açılmıştır:

https://tobb.org.tr/UluslararasiGecisBelgesiMudurlugu/Sayfalar/AnaSayfa.php

Diğer
taraftan, firmalar araçlarına tahsis edilen geçiş belgesi bilgilerinin yanı
sıra kontenjan ve ödül gibi ticari sır niteliğindeki bilgilere GEBOS-2’ye kayıt olarak erişim sağlamaya devam
edeceklerdir.

Başvuru
için:geboskayit@tobb.org.tr

Kaynak

EKONOMİ