Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis toplantısı yapıldı

Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis toplantısı yapıldı

13.09.2022 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Plastik, Kauçuk ve Kompozit Sanayi Meclis toplantısı TOBB Başkan Yardımcısı Ayhan Zeytinoğlu’nun video-konferans yoluyla katılımı ile Meclis Başkanı Yavuz Eroğlu başkanlığında TOBB İstanbul Hizmet Binasında yapıldı.​

Toplantıda açılış konuşmalarının ardından, plastik sektöründe Yangın
Yönetmeliği Uygulaması hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Daha sonra Meclis Üyeleri tarafından sektörün önemli sorun ve çözüm
önerilerinin görüşüldü.

Kimyasalların Kaydı, Değerlendirilmesi, İzni ve Kısıtlanması (KKDİK)
Süreçlerine İlişkin Sektörel Değerlendirme Toplantısı ile toplantı
sonlandırıldı.

Kaynak

EKONOMİ