İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8)’de Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (8.09.2022 t. 31947 s. R.G.)

08.09.2022 / Duyurular

İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: 2019/8) de yapılan değişiklikle; 8431.20 tarife alt pozisyonu sınıflandırılan Forkliftler; kaldırma ve elleçleme tertibatı olan diğer yük arabalarının aksam ve parçalarının da ithalatı da gözetim uygulaması kapsamına alındı; Ek 2 sinde yapılan değişiklikle de, Gözetim Belgesi başvurularında forklift üretimine ilişkin kapasite raporunun sunulması halinde 2B-İhracatçı-Üretici Bilgi Formu aranmayacaktır.​

Kaynak

EKONOMİ