2022 Yılı Ağustos Ayında Onaylanan Yerli Malı Belgesi Sayısı % 67,3 arttı

2022 Yılı Ağustos Ayında Onaylanan Yerli Malı Belgesi Sayısı % 67,3 arttı

07.09.2022 / Ankara

4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 63’üncü maddesi uyarınca Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nca hazırlanan ve 13 Eylül 2014 tarihli ve 29118 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanarak yürürlüğe giren Yerli Malı Tebliği (SGM 2014/35)’ne göre TOBB tarafındanAğustos 2022’de 1.298 adet Yerli Malı Belgesi onaylandı.​

Ağustos 2022’de onaylanan Yerli Malı Belgelerinden 1.264 adeti sistemde
aktif halde bulunuyor. Aktif durumdaki 1.264 belgenin 933’ü yüksek ve orta-yüksek
teknoloji düzeyinde, 331’i orta-düşük ve düşük teknoloji düzeyinde.

Ağustos ayında onaylanan yerli malı belgelerinin; 251’i İstanbul’da,
197’si Ankara’da, 117’si Konya’da, 95’i Tekirdağ’da, 92’si İzmir’de, 69’u Burdur’da,
44’ü Bursa’da, 39’u Samsun’da, 35’i Adana’da,  33’ü Kocaeli’nde düzenlendi.

Ağustos 2022’de Ağustos
2021’e (1204) göre %7,8 oranında bir artış ile 1.298 Yerli Malı Belgesi onaylandı.

2022 yılının ilk 8
ayında 2021 yılındaki (11.101) aynı döneme göre %13,7’lik bir düşüş ile 9.575 Yerli
Malı Belgesi onaylandı.

TOBB Yerli Malı Belgesi Veri Tabanındaki Aktif Yerli Malı
Belgelerinin toplam sayısı 14.492 olarak belirlendi.

Kaynak

EKONOMİ