2022 Yılı Ağustos Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı % 41,7 arttı

2022 Yılı Ağustos Ayında Onaylanan Kapasite Raporu Sayısı % 41,7 arttı

06.09.2022 / Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Ağustos 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Ağustos 2021’e (4599 adet) göre % 0,3 (16 adet) artarak 4.615 adet oldu.​

Ağustos ayında onaylanan 4.615 kapasite
raporunun; 1.282’si İstanbul’da, 337’si Ankara’da 307’si Bursa’da, 287’si
İzmir’de, 190’ı Konya’da, 155’i Kocaeli’nde, 149’u Gaziantep’te, 125’i Tekirdağ’da,
115’i Kayseri’de, 105’i Adana’da, düzenlendi.

 

TOBB Sanayi Veri
Tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Ağustos 2021’de 83.292
iken, Ağustos 2022’de %11,6  (9.645 adet)
artışla 92.937 adede ulaştı.

 

Aktif Kapasite
Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Ağustos 2021’de 3.465.687 iken %9,3 (320.673
adet) artarak, Ağustos 2022’de 3.786.360 olarak
belirlendi.

 

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet
kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya
şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya
standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının
çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım
üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

Kaynak

EKONOMİ