BİGG Garaj Yeşil Büyüme Programı için başvurular başladı

BİGG Garaj Yeşil Büyüme Programı için başvurular başladı

24.07.2022 / Ankara

TOBB ETÜ, TürkTraktör, Hacettepe Teknokent TTM ve KTO Karatay Üniversitesi iş birliğinde gerçekleşen BİGG GARAJ Yeşil Büyüme Programı, yeşil teknolojiler üzerine çalışan Ar-Ge ve inovasyon içeren girişimler için hibe destek sağlayacak.​

BİGG
GARAJ Yeşil Büyüme Programı, 450.000 TL’lik TÜBİTAK BİGG hibe desteği için yeni
dönem başvurularını almaya başladı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi
ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ), TürkTraktör, Hacettepe Teknokent TTM ve
Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi iş birliğinde yürütülen BİGG
GARAJ Yeşil Büyüme Programı kapsamında,
Türk Traktör mentorları ile teknoloji ile tarımda verimlilik, tarımda
sürdürülebilirlik ve çiftçiler için dijital çözümler üzerine çözümler
geliştirilecek.

Yeşil
Mutabakat Eylem Planı kapsamında ve yeşil teknolojiler üzerine çalışan, Ar-Ge
ve inovasyon içeren projesini geliştirmek ve 450.000 TL geri ödemesiz %100 hibe
ile kendi şirketini kurmak isteyen girişimci adayları, BİGG GARAJ için “etugaraj.org”
adresinden detaylı bilgi alarak, başvuru yapılabilecek.

-BİGG Garaj nedir?

BİGG
Programı, “Teknolojik Ar-Ge ve İnovasyon” içeren projeleri desteklemek adına
TÜBİTAK tarafından açılan geri ödemesiz bir hibe destek programı. BİGG GARAJ
Programı kapsamında sağlanan teknoloji tabanlı girişimcilik eğitimleri, iş
planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk destekleri TOBB ETÜ
TTO – GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştiriliyor.

TOBB
ETÜ Teknoloji Transfer Ofisi’nin, 2015 yılından beri BİGG GARAJ Programı
kapsamında, 20’den fazla ilde, çevrimiçi olarak gerçekleştirdiği girişimcilik
eğitimlerine 1000’den fazla, mentorluk programına 500’den fazla girişimci
katıldı ve 80 ekip 13,1 Milyon TL geri ödemesiz hibe desteği almaya hak
kazandı.

BİGG
GARAJ Programı kapsamında sağlanacak olan teknoloji tabanlı girişimcilik
eğitimleri, iş planı oluşturma ve proje yazma eğitimleri ile tüm mentorluk
destekleri TOBB ETÜ TTO – GARAJ tarafından ücretsiz olarak gerçekleştirilecek.

-Kimler başvurabilir?

 

İklim
Değişikliği, Çevre ve Biyoçeşitlilik: İklim Değişikliği, Karbon salımı ve Sera
Gazı Emisyonlarının Düzenlenmesi Amacına Katkı Sunacak Çalışmalar, Temiz ve
Döngüsel Ekonomi, Temiz, Erişilebilir ve Güvenli Enerji Arzı, Yeşil ve
Sürdürülebilir Tarım: Tarladan Sofraya Sürdürülebilir Tarım ve Sürdürülebilir
Akıllı Ulaşım gibi tematik alanları kapsayan, hibe destek içeren Ar-Ge ve
inovasyon projesi BİGG GARAJ’a başvuru koşulları şöyle: herhangi bir ön lisans,
lisans, yüksek lisans veya doktora programına kayıtlı öğrenci veya mezun olmak.
Daha önce Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Teknogirişim Sermayesi Desteği ya da
TÜBİTAK 1512 Programı 2. aşaması kapsamında destek almamış olmak. Ön başvuru
tarihi itibariyle herhangi bir işletmenin ortaklık yapısında yer almamış olmak.

Kaynak

EKONOMİ