2016/1 sayılı Tarım Ürünlerinde DİR Uygulamaları Genelgesinde Değişiklik

24.06.2022 / Duyurular

İhracat:2016/1 sayılı Tarım Ürünlerine İlişkin Dahilde İşleme Rejimi Genelgesi kapsamında;​

-Nişasta,
nişasta bazlı şeker, yetiştiricilik faaliyeti kapsamındaki ürünler ve balık
ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında mısır kullanımında, 01/08/2022 tarihinden
itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak
üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Ayçiçeği,
aspir ve kolza yağları ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında Geçici 4 ve 6 ncı
maddeler ile ihdas edilen önce ithalat uygulamalarının kalıcı hale getirilmesi,

-Margarin
ve/veya karışım yağ ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 01/08/2022
tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç
olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta önce ithalat şartı getirilmesi,

-Yağlık
soya tohumu, ham soya yağı, ham pamuk yağı, palm/palm çekirdeği yağı veya
türevleri ithalatı karşılığında ham veya rafine bitkisel yağ ihracatı öngörülen
DİİB’ler kapsamında, 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu tarihten önce tescil
edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere) gerçekleştirilecek ihracatta
önce ithalat şartı getirilmesi,

-Hayvan
yemi ihracatı öngörülen DİİB’ler kapsamında 01/08/2022 tarihinden itibaren (bu
tarihten önce tescil edilmiş gümrük beyannameleri hariç olmak üzere)
gerçekleştirilecek ihracatta mısır, arpa, buğday ve bitkisel yağın eşdeğer eşya
olarak kullanılmaması,

-Kristal
şeker ithalatı öngörülen DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi,
-Konserve kuru fasulye, konserve nohut ve işlenmiş bezelye ihracatı öngörülen
DİİB’ler kapsamında önce ithalat şartı getirilmesi

hususlarında
değişikliğe gidilmiştir.

Kaynak

EKONOMİ