Türkiye, Gürcistan ve AB Çapraz Kümülasyon İş Forumu, 9 Eylül 2022, Tiflis/Gürcistan

23.08.2022 / Yurtdışı Etkinlikler

T.C. Ticaret Bakanı Sayın Mehmet Muş’un katılımıyla “Türkiye, Gürcistan ve Avrupa Birliği arasında Çapraz Kümülasyon: Ticaret ve Yatırım Fırsatları” İş Forumu’nun 9 Eylül 2022 tarihinde Sheraton Grand Tbilisi Metechi Palace’ta gerçekleştirilmesi öngörülmektedir.​

Birliğimiz,
Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) ve Gürcistan Ticaret ve Sanayi Odası iş
birliğinde ve Gürcistan Ekonomi ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanlığı’nın ev
sahipliğinde düzenlenecek söz konusu İş Forumuna, çapraz kümülasyon araştırması
kapsamındaki sektörlerde faaliyet gösteren Türk ve Gürcü firmaların katılımı
beklenmektedir.

Söz
konusu etkinlik çerçevesinde Gürcü iş insanları ile ikili görüşmeler
gerçekleştirmeyi, Türkiye-Gürcistan ve Gürcistan-AB arasındaki Serbest Ticaret
Anlaşmaları ve çapraz kümülasyon mekanizmasının sağladığı avantajlardan
yararlanmayı arzu eden, bu kapsamda ortak girişim ve/veya yatırım projelerine
ilgi duyan firmaların https://portal.deik.org.tr/KatilimFormu/1441/18875
adresindeki formu eksiksiz şekilde doldurmaları gerekmektedir.

Taslak
program ile başvuru koşullarının yer aldığı bilgi notu ekte paylaşılmakta olup,
detaylı program bilgisi ön kayıt yaptıran firma temsilcileri ile bilahare
paylaşılacaktır. Kayıt için son tarih 1 Eylül 2022
Perşembe günü saat 18.00’dir.

Kaynak

EKONOMİ