İhracat Destekleri Hakkında Karar (Karar Sayısı: 5973) (18.08.2022 t. 31927 s. R.G.)

19.08.2022 / Duyurular

Şirketlerin ihracata hazırlanması ve uluslararası pazarlarda rekabet avantajı kazandırılması amacıyla tasarım ve kurumsal kapasitelerinin güçlendirilmesi, ürünlerinin yurt dışında tanıtımı, pazarlatması, tutundurulması ve markalaşmasının desteklenmesine yönelik giderler ile ihracatımızın sürdürülebilir artışının sağlanması için gerekli diğer faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonu (DFİF) ndan karşılanması ile ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.​

Kaynak

EKONOMİ