E-İhracat Destekleri Hakkında Karar

28.08.2022 / Duyurular

Şirketlerin, pazaryerlerinin ve perakende e-ticaret sitelerinin; e-ihracata hazırlanması, yurt dışı pazarlarda ve pazaryerlerinde Türk ürünlerinin ve markalarının çevrim içi sergilenmesi, tanıtılması, yurt dışı siparişlere ilişkin hızlı teslimatın sağlanmasına ilişkin giderlerinin desteklenmesi ve/veya şirketlerin e-ihracat gerçekleştirmelerine imkân sağlayacak E-İhracat Konsorsiyumları ile Türkiye E-İhracat Platformuna yönelik faaliyetlere ilişkin giderlerin Destekleme ve Fiyat İstikrar Fonundan (DFİF) karşılanmasına ilişkin usul ve esasların düzenlenmesi hakkındaki karar yayımlanmıştır.​

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220825-16.pdf 

2. Duyuru:

Duyuru Başlığı: Kullanılmış
veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ (İthalat: 2022/9)’de
Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (27.08.2022 t. 31936 s. 3.mük R.G.)

Duyurunu kalma süresi: 31.12.2024

Açıklama Metni : 8430.41.00.00.00 ve
8430.49.00.00.00 gtipli delme ve sondaj makineleri 2022/9 sayılı Kullanılmış
veya Yenileştirilmiş Eşya İthalatına İlişkin Tebliğ kapsamından çıkarıldı; bu
eşyaların kullanılmış olanlarının ithalinden önce İthalat Genel Müdürlüğü izni
gerekecek.

İlgili mevzuata aşağıdaki linkten ulaşılabilir.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2022/08/20220827-10.htm 

Kaynak

EKONOMİ