2022’nin İlk 7 Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı % 10,4 arttı

2022’nin İlk 7 Ayında Onaylanan Sanayi Kapasite Raporu Sayısı % 10,4 arttı

04.08.2022 / ANKARA

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) tarafından Temmuz 2022’de onaylanan kapasite raporu sayısı Temmuz 2021’e (3.372 adet) göre %-3,4 (115 adet) azalarak 3.257 adet oldu.​

Temmuz ayında onaylanan 3.257 kapasite
raporunun; 851’i İstanbul’da, 223’ü İzmir’de, 209’u Ankara’da, 166’sı Bursa’da,
131’i Konya’da, 122’si Kocaeli’nde, 117’si Gaziantep’te, 93’ü Tekirdağ’da, 87’si
Manisa’da, 76’sı Kayseri’de düzenlendi.

 

TOBB Sanayi Veri
Tabanındaki aktif kapasite raporlarının toplam sayısı Temmuz 2021’de 81.449
iken, Temmuz 2022’de %13  (10.609 adet) artışla
92.058 adede ulaştı.

 

Aktif Kapasite
Raporlarına göre toplam çalışan sayısı ise Temmuz 2021’de 3.398.452 iken %10,5 (355.468
adet) artarak, Temmuz 2022’de 3.753.920 olarak
belirlendi.

 

Kapasite raporları; tezgâh, cihaz, makine gibi muharrik kuvvet
kullanarak hammadde, yarı ve tam mamulleri, özellik, içerik, bileşim veya
şeklini kısmen veya tamamen değiştirmek amacıyla işleyerek, seri halde veya
standart olarak yeni bir ürün üreten işyerleri ile yer altı kaynaklarının
çıkarılıp işlendiği yerleri işletenler ve bilişim teknolojisi ile yazılım
üretenler için Odalar tarafından düzenleniyor ve TOBB tarafından onaylanıyor.

Kaynak

EKONOMİ